РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Світлана КАЛАШНІКОВА, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту вищої освіти НАПН України, Національний експерт з реформування вищої освіти, Національний координатор Проекту Програми  TEMPUS «ELITE»

 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Ірина ЗАРУБІНСЬКА (заступник головного редактора)доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов Національного авіаційного університету

Данголія РУТКАУСКІЄНЕ (заступник головного редактора), доктор філософії з соціальних наук, професор, завідувач відділу підготовки і проектної діяльності Центру технології електронного навчання Каунаського технологічного університету, Координатор Проекту Програми TEMPUS «ELITE»,  Литва

01 Освіта – 011 Науки про освіту

Дайна ГУДОНІЄНЕ, доктор філософії з соціальних наук, завідувач дослідницької лабораторії технологій дистанційного навчання Каунаського технологічного університету, Литва

Франсія КІНЧІНГТОН, доктор філософії, професор, керівник професійної докторської програми з освіти факультету освіти та охорони здоров’я Університету Гринвіча, Сполучене Королівство

Олена КОВТУН, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземної філології Національного авіаційного університету 

Вуокко КОХТАМАКІ, доктор філософії з управління вищою освітою, старший викладач, спів-координатор Програми з адміністрування та менеджменту вищої освіти Школи менеджменту  Університету Тампере, Фінляндія

Володими ЛУГОВИЙ, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, перший віце-президент НАПН України  

Ян МАКНЕЙ, доктор наук з освіти, професор Центру лідерства та підприємництва Університету Гринвіча, Сполучене Королівство

Валерія МІЛЯЄВА, доктор психологічних наук, професор, завідувач НДЛ культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка

Олександр РОМАНОВСЬКИЙ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Юджуо ЦАЙ, доктор філософії з управління, ад’юнкт-професор Групи дослідження вищої освіти Школи менеджменту Університету Тампере, Фінляндія

Володимир ЧАЙКА, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

 07 Управління та адміністрування

Oлав ААРНА, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-дослідної роботи Естонської бізнес-школи, Естонія

Радміла ВОЙТОВИЧ, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Тііт ЕЛЕНУРМ, доктор філософії з управління і планування у промисловості, ад’юнкт-професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту Естонського інституту менеджменту Естонської бізнес-школи, Естонія

Том КЕННІ, доктор філософії, професор, директор компанії «Ranmore Consulting», Сполучене Королівство

Віктор ПЕРЕДЕРІЙ, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Інституту економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

Марина КОРЖ, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Інституту економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

Валентина НОВАК, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Інституту економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

Наталія РЕКОВА, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Донецького державного університету управління, м. Маріуполь

Наталія РУМ’ЯНЦЕВА, доктор філософії з управління і лідерства, старший лектор Школи бізнесу Університету Гринвіча, Сполучене Королівство

Олеся СУНЦОВА, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки  Інституту економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

Олена ХАРЧИШИНА, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Інституту економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

Сергій ЯКУБОВСЬКИЙ, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова