ЗМІСТ

ЗМІСТ
CONTENTS

 

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТІВ
SECTION 1. THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP POTENTIAL OF UNIVERSITIES

ДАВИДЕНКО Г.
Упровадження антидискримінаційних норм у вищій освіті як передумова соціалізації та формування лідерських якостей осіб з особливими освітніми потребами

ДЕЦЮК Т.
Формування лідерських якостей у студентів у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу

ЛУГОВИЙ В., СЛЮСАРЕНКО О., ТАЛАНОВА Ж.
Уроки лідерства для України від Шанхайського рейтингу 2017 року

 

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ДЛЯ ОСВІТИ
SECTION 2. LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR EDUCATION

 

ГЛАДКОВА В.
Aкмеологічна компетентність менеджера-лідера освітнього закладу

CHECHEL A., KHARAHIRLO V.
Readiness for the Innovative Activity of a Pedagogue of the Vocational Educational Institution as a for the Development of Leadership Skills

STOYKA A., KOVAL L.
Leadership Skills of the Vocational Training Professionals as a Factor of Their Professional Development

 

РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
SECTION 3. LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR PUBLIC ADMINISTRATION

 

ДАВИДЕНКО В.
Лідируюча роль соціального діалогу в еволюції поглядів на становлення соціальної держави

КОТИКОВА О.
Розвиток лідерських якостей у майбутніх менеджерів соціальної сфери

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
SECTION 4. LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR BUSINESSES

 

VASYLYSHYNA N.
Some Aspects of Skills Development of a Tourism Manager in Ukraine

ZARUBINSKA I., NOVAK V., RAZUMOVA K., KYRYLENKO O.
The Role of the Leader in Management of Changes of a Company

КУЛЕШОВА О.
Формування готовності до управлінської діяльності на основі лідерської парадигми майбутніх  фахівців економічного профілю